fbpx
Середа , Червень 29 2022
Главная / Новини / Аутсорсинг / Штраф за несвоевременную сдачу отчета по ЕСВ

Штраф за несвоевременную сдачу отчета по ЕСВ

КОНСУЛЬТУЄ ДЕРЖАВНА ФIСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Департамент податкiв i зборiв з фiзичних осiб
Управлiння адмiнiстрування єдиного внеску,
методологiї та розгляду звернень платникiв податкiв

Статтею 4 Закону України вiд 08.07.2010 p. № 2464-VI «Про збiр та облiк єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соцiальне страхування» (далi -Закон № 2464) визначено вичерпний перелiк платникiв єдиного внеску.

Згiдно з пунктом 4 ч. 2 ст. 6 Закону № 2464 платники єдиного внеску зобов’язанi, зокрема, подавати звiтнiсть з єдиного внеску за основним мiсцем облiку платника єдиного внеску у строки, порядку та за формою, визначеними законодавством.

Загальнi правила формування та подання Звiту передбаченi роздiлом II Порядку формування та подання страхувальниками звiту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соцiальне страхування, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 14.04.2015 р. № 435 (далi – Порядок), i є обов’язковими для виконання платниками.

Вiдповiдно до пункту 1 роздiлу III Порядку страхувальники, якi використовують працю фiзичних осiб на умовах трудового договору (контракту) або на iнших умовах, передбачених законодавством, у частинi подання Звiту за таких осiб, зобов’язанi формувати та подавати до органiв доходiв i зборiв Звiт протягом 20 календарних днiв, до настають за останнiм днем звiтного перiоду. Звiтним перiодом є календарний мiсяць. Звiт подається за формою згiдно з додатком 4 до Порядку. Звiтним перiодом є календарний мiсяць.

Фiзичнi особи -пiдприємцi, в тому числi тi, якi обрали спрощену систему оподаткування, формують та подають до органiв доходiв i зборiв Звiт самi за себе один раз на рiк до 10 лютого року, що настає за звiтним перiодом. Звiтним перiодом є календарний рiк (п. 2 роздiлу III Порядку).

Особи, якi провадять незалежну професiйну дiяльнiсть, формують та подають самi за себе до органiв доходiв i зборiв Звiт один раз на рiк до 1 травня року, що настає за звiтним перiодом. Звiтним перiодом для них є календарний рiк (п. 4 роздiлу III Порядку).

Статтями 25 i 26 Закону № 2464 та ст. 165-1 Кодексу України про адмiнiстративнi правопорушення (далi – КУпАП) передбачено фiнансову та адмiнiстративну вiдповiдальнiсть, зокрема за несвоєчасне подання звiтностi, передбаченої Законом № 2464.

За неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою звiтностi, передбаченої цим Законом, орган доходiв i зборiв накладає штраф у розмiрi 10 неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян (далi – НМДГ) – 170 грн за кожне таке неподання, несвоєчасне подання або подання не за встановленою формою (п. 7 ч. 11 ст. 25 Закону № 2464).

Тi самi дiї, вчиненi платником єдиного внеску, до якого протягом року було застосовано штраф за таке порушення, тягнуть за собою накладення штрафу в розмiрi 60 НМДГ (1020 грн) за кожне таке неподання, несвоєчасне подання або подання не за встановленою формою звiтностi, передбаченої Законом № 2464.

Порушення

Фiнансова вiдповiдальнiсть

Пiдстава

у разi вчинення порушення вперше

уразi повторного вчинення протягом року порушення

Неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою
формою звiтностi
передбаченої Законом № 2464
10 НМДГ (170 грн) 60 НМДГ (1020 грн) пункт 7 ч. 11 ст. 25 Закону № 2464

Провадження у справах про адмiнiстративнi правопорушення здiйснюється в порядку, встановленому КУпАП, а саме: статтею 165-1 «Порушення законодавства про збiр та облiк єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соцiальне страхування» (ч. 17 ст. 25 Закону № 2464).

Статтею 26 Закону № 2464 передбачено, що посадовi особи платникiв єдиного внеску, фiзичнi особи – пiдприємцi, в тому числi тi, якi обрали спрощену систему оподаткування, та особи, якi провадять незалежну професiйну дiяльнiсть, згiдно зi ст. 165-1 КУпАП несуть адмiнiстративну вiдповiдальнiсть, зокрема:

за неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою звiтностi щодо єдиного внеску;

подання недостовiрних вiдомостей, що використовуються в Державному реєстрi, iнших вiдомостей, передбачених Законом № 2464.

Правопорушення

Хто несе адмiнiстративну вiдповiдальнiсть

Адмiнiстративна вiдповiдальнiсть

Пiдстава

у разi вчинення правопорушення вперше

у разi повторного вчинення протягом року одного i того самого правопорушення

Неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою звiтностi щодо єдиного внеску або подання недостовiрних вiдомостей, що використовуються в Державному реєстрi загальнообов’язкового державного соцiального страхування, iншої звiтностi та вiдомостей, передбачених Законом № 2464 посадовi особи пiдприємств, фiзичнi особи – пiдприємцi, особи, якi провадять незалежну професiйну дiяльнiсть вiд 30 до 40 НМДГ* (вiд 510 до 680 грн) вiд 40 до 50 НМДГ* (вiд 680 до 850 грн) ч.1 ст.26 Закону № 2464, ст. 165-1 КУпАП

* За пунктом 5 пiдроздiлу 1 роздiлу XX Податкового кодексу України (далi – Кодекс), якщо норми iнших законiв мiстять посилання на НМДГ, то для цiлей їхнього застосування використовується сума в розмiрi 17 грн, крiм норм адмiнiстративного та кримiнального законодавства щодо квалiфiкацiї адмiнiстративних або кримiнальних правопорушень, для яких сума неоподатковуваного мiнiмуму встановлюється на рiвнi податкової соцiальної пiльги, визначеної п. 169.1 Кодексу на вiдповiдний рiк (у 2016 р. – 689 грн).

Головний державний ревiзор – iнспектор Анжелiка РОГОВЕЦЬ

“Праця i зарплата” N 37 (1001), 05 жовтня 2016 р.

По материалам Навчальний центр «Домінанта»

Смотри также

Про особливості звітування з ЄСВ у перехідний період

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *