fbpx
Середа , Листопад 30 2022
Главная / Новини / Перевірте, чи дотримали шести умов обов’язкового аудиту

Перевірте, чи дотримали шести умов обов’язкового аудиту

Якщо не проведете обов’язкового аудиту річної фінзвітності або проведете його несвоєчасно чи залучите «неправильних» аудиторів, доведеться сплатити штраф. Експерт допоможе уникнути непорозумінь.

Аудит фінзвітності за 2020 рік доведеться провести багатьом підприємствам. З’ясуємо, яким він буває і хто має пройти його обов’язково.

Що це — обов’язковий аудит

Аудит фінансової звітності може бути:

Хто зобов’язаний провести

Вимогу оприлюднити річну фінзвітність (річну консолідовану фінзвітність) разом з аудиторським висновком містить стаття 14 Закону про бухоблік. З огляду на це Аудиторська палата України (АПУ) роз’яснила*, що під обов’язковий аудит фінзвітності підпадає шість груп підприємств.

* Позиція АПУ — органу професійного самоврядування аудиторів щодо визначення випадків обов’язкового аудиту та кола суб’єктів аудиторської діяльності, які проводять обов’язковий аудит.

Група 1. Підприємства, що становлять суспільний інтерес.

До таких підприємств належать:

 • підприємства — емітенти цінних паперів, цінні папери яких допущені до торгів на фондових біржах або щодо цінних паперів яких є публічна пропозиція;
 • банки;
 • страховики;
 • недержавні пенсійні фонди;
 • інші фінансові установи (крім інших фінансових установ і недержавних пенсійних фондів, що є мікро- та малими підприємствами);
 • великі підприємства.

Група 2. Публічні акціонерні товариства.

Група 3. Суб’єкти природних монополій на загальнодержавному ринку.

Група 4. Суб’єкти господарювання, які провадять діяльність у видобувних галузях.

Група 5. Середні підприємства.

До 10 червня 2021 року

подайте до ДПС аудиторський звіт разом із декларацією з податку на прибуток за 2020 рік

Група 6. Фінансові установи, що належать до мікро- та малих підприємств.

АПУ також підкреслила, що аудит фінансової звітності підприємств державного та комунального сектору економіки підпадає під визначення «обов’язковий аудит». Адже вони також зобов’язані оприлюднювати фінансову звітність разом з аудиторським звітом.

До того ж платники податку на прибуток, які відповідно до Закону про бухоблік зобов’язані оприлюднювати річну фінзвітність та річну консолідовану фінзвітність разом з аудиторським звітом, подають її до ДПС разом з аудиторським звітом не пізніше ніж 10 червня наступного за звітним року (п. 46.2 Податкового кодексу України).

За яких умов аудит матиме законну силу

1. Організували аудит вчасно

Граничні строки оприлюднення фінзвітності та аудиторського висновку залежать від виду підприємства (табл. 1).

Таблиця 1

Коли оприлюднити річну фінзвітність із аудиторським висновком
Вид підприємства Коли Де
Підприємства, що становлять суспільний інтерес (крім великих підприємств, які не є емітентами цінних паперів) Не пізніше ніж 30 квітня року, що настає за звітним періодом На своїй вебсторінці (у повному обсязі) та в інший спосіб у випадках, визначених законодавством*
Публічні акціонерні товариства
Суб’єкти природних монополій на загальнодержавному ринку та суб’єкти господарювання, які провадять діяльність у видобувних галузях
Великі підприємства, що не є емітентами цінних паперів Не пізніше ніж 1 червня року, що настає за звітним періодом На власній вебсторінці (у повному обсязі)
Середні підприємства
Інші фінансові установи, що належать до мікро- та малих підприємств
* Наприклад, на порталі Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України.

Тож, якщо хочете встигнути, замисліться про аудит вже зараз.

2. Обрали «правильних» аудиторів

Аудиторську фірму можете вибрати на свій розсуд (ч. 3 ст. 7 Закону про аудит). Але зважте на правила (табл. 2).

Таблиця 2

Як обрати аудиторів
Що перевірити Як має бути
Чи включені до Реєстру Аудитори мають відповідати вимогам Закону про аудит і бути включені до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності (ч. 1 ст. 29 Закону про аудит). Цей Реєстр публічний. АПУ оприлюднює його та підтримує в актуальному у стані у мережі інтернет на власній вебсторінці* (ч. 3 ст. 20 Закону про аудит). Наразі там знайдете Реєстр аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності на 30.10.2020
Чи незалежні Аудитори мають право надавати послуги з аудиту, якщо аудитор, аудиторська фірма, її власники, засновники, учасники, посадові особи та працівники незалежні від підприємства, фінансову звітність якого перевірятимуть, не брали участі у підготовці та ухваленні управлінських рішень такої юридичної особи. Вимога про незалежність аудиторів поширюється на звітний період фінзвітності, що підлягає перевірці, та період надання послуг з її аудиту (ч. 1 ст. 10 Закону про аудит). Не можна залучати до перевірки аудиторів, якщо вони, їх ключові партнери з аудиту, власники (засновники, учасники), посадові особи і працівники або близькі родичі та члени їх сімей:
– є власниками фінансових інструментів підприємства або юридичної особи, пов’язаної з таким підприємством;
– беруть участь в операціях з фінансовими інструментами підприємства;
– перебували у трудових, договірних або інших відносинах з підприємством протягом періоду, на який поширюється вимога незалежності (ч. 4 ст. 10 Закону про аудит).
Аудитори можуть надавати неаудиторські послуги, за умови що це не створює загроз їх незалежності (ч. 2 ст. 6 Закону про аудит)
Чи не надавали аудитори неаудиторських послуг, якщо підприємство становить суспільний інтерес Підприємства, які становлять суспільний інтерес, мають ще більше обмежень. Вони не можуть доручити проведення обов’язкового аудиту тим, хто надає їм неаудиторські послуги:
– складає податкову звітність, обчислює обов’язкові збори і платежі, представляє у спорах із зазначених питань;
– консультує з питань управління, розроблення і супроводження управлінських рішень;
– веде бухгалтерський облік і складає фінансову звітність;
– розробляє та впроваджує процедури внутрішнього контролю, управління ризиками, а також інформаційних технологій у фінансовій сфері;
– надає правову допомогу у формі: послуг юрисконсульта із ведення господарської діяльності;
– ведення переговорів від імені юридичної особи;
– представництва інтересів у суді;
– надає кадрове забезпечення у сфері бухгалтерського обліку, оподаткування та фінансів, у т. ч. з надання персоналу, що ухвалює управлінські рішення та відповідає за складання фінзвітності;
– надає послуги, пов’язані із залученням фінансування, розподілом прибутку, розробленням інвестиційної стратегії, окрім послуг з надання впевненості щодо фінансової інформації, зокрема проведення процедур, необхідних для підготовки, обговорення та випуску листів-підтверджень у зв’язку з емісією цінних паперів юридичних осіб; надає послуги з оцінки.Винятки! Аудитори мають право надавати послуги з оцінки, якщо:
– такі послуги не впливають прямо або справляють несуттєвий вплив окремо або загалом на фінзвітність, що підлягає аудиту;
– оцінка впливу на фінзвітність, що підлягає аудиту, належно задокументована і пояснена у додатковому звіті, що його подають аудиторському комітету замовника;
– не порушені принципи незалежності (ч. 4 ст. 6 Закону про аудит)
* Аудиторська палата України → Аудитори — суб’єкти первинного фінансового моніторингу.

3. Перевірили, чи мають аудитори договір страхування

Відповідальність аудиторів, які проводять обов’язковий аудит, обмежена винятково реальними збитками. Упущену, втрачену вигоду і додаткові витрати, яких може зазнати підприємство, вам не відшкодують (ч. 1 ст. 43 Закону про аудит).

Аудитори зобов’язані мати чинний договір страхування цивільно-правової відповідальності перед третіми особами. Цей договір укладають за типовою формою договору страхування, що затверджена НБУ за погодженням з Органом суспільного нагляду за аудиторською діяльністю.

Якщо підприємство становить суспільний інтерес, мінімальний розмір страхової суми за договором страхування має становити 10% суми отриманої винагороди за договором про надання аудиторських послуг (без урахування ПДВ) протягом року, що минув, але не менше ніж 10 млн грн (ч. 2 ст. 43 Закону про аудит).

4. Аудиторів призначив вищий орган управління підприємством

Призначити суб’єкта аудиторської діяльності для проведення обов’язкового аудиту фінзвітності може лише орган управління підприємством (ч. 1 ст. 29 Закону про аудит(табл. 3).

Таблиця 3

Хто призначає аудиторів
Вид підприємства Хто ухвалює рішення
Акціонерне товариство Загальні збори
Недержавне унітарне підприємство Загальні збори учасників, засновник
Державне (комунальне) підприємство, господарське товариство, у якому державі належить 100% статутного капіталу Орган управління за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики

Якщо підприємство становить суспільний інтерес, оберіть аудиторів за конкурсом. Перевірте, щоб за попередній річний звітний період сума винагороди претендентів від кожного з підприємств, що становлять суспільний інтерес, яким вони надавали послуги з обов’язкового аудиту, не перевищувала 15% загальної суми доходу від надання аудиторських послуг. Перевірте також, щоб претенденти не мали обмежень, пов’язаних із тривалістю надання послуг вашому підприємству (про це — в умові 5).

Розробіть та оприлюдніть порядок проведення конкурсу й однозначні прозорі та недискримінаційні критерії відбору щонайменше двох суб’єктів аудиторської діяльності.

Суб’єктам аудиторської діяльності, які забажали взяти участь у конкурсі, безплатно надайте тендерну документацію:

5. Уклали договір з аудиторами

Укладіть з аудиторами договір про надання аудиторських послуг. Передбачте:

 • предмет аудиту;
 • обсяг аудиторських послуг;
 • розмір та умови оплати;
 • відповідальність сторін;
 • інші умови (ч. 12 ст. 7 Закону про аудит).

Якщо підприємство становить суспільний інтерес, призначайте аудиторів для виконання першого завдання з аудиту фінансової звітності щонайменше на один рік. Строк виконання завдання можете подовжити. Але загалом одна й та сама аудиторська фірма може перевіряти вашу фінзвітність не більше ніж 10 років (ч. 1 ст. 30 Закону про аудит). Строк виконання аудиторського завдання можна подовжити ще, але вже за результатами відкритого конкурсу (ч. 4 ст. 30 Закону про аудит).

6. Створили умови для аудиту

Створіть суб’єктові аудиторської діяльності належні умови для якісного аудиту. Зважте, що посадові особи підприємства несуть відповідальність за повноту і достовірність документів та іншої інформації, яку надають аудиторові (ч. 4 ст. 7 Закону про аудит). Для цього, наприклад у договорі на проведення аудиту, передбачте, що замовник не покладатиме на аудитора відповідальність за недотримання строків через те, що він не надав аудитору сприяння.

Наші поради про те, як отримати належний аудиторський висновок щодо річної фінзвітності, знайдете у Пам’ятці.

Як штрафують тих, хто не провів

Якщо порушите порядок оприлюднення фінансової звітності (консолідованої фінансової звітності) разом з аудиторським звітом, вас оштрафують. Розмір санкції:

До того ж у платників податку на прибуток податківці не приймуть податкову декларацію. За це — додаткові фінансові санкції.

Посилання:

https://egolovbuh.mcfr.ua/859792

Смотри также

Про особливості звітування з ЄСВ у перехідний період

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *