fbpx
Понеділок , Листопад 28 2022
Главная / Новини / Аутсорсинг / Сплачуємо правильно: разовий аванс з податку на прибуток

Сплачуємо правильно: разовий аванс з податку на прибуток

Хто сплачує разовий авансовий внесок з податку на прибуток?

Нагадаємо, що з 2016 р. було відмінено сплату щомісячних авансових внесків завдяки змінам, внесеним у Податковий кодекс України (далі − ПКУ) Законом України від 24.12. 2015 р. № 909-VIII (п. 9 підрозділу 4 р. ХХ ПКУ). Однак у перехідних правилах було прописано необхідність сплати  авансового внеску за результатами трьох кварталів 2016 р.  у сумі 2/9 податку на прибуток за такий період (п. 38 підрозділу 4 р. ХХ ПКУ). Дослівно: «Платники податку на прибуток підприємств сплачують до 31 грудня 2016 року авансовий внесок з цього податку у розмірі 2/9 податку на прибуток, нарахованого у податковій звітності за три квартали 2016 року.

Розрахунок такого авансового внеску подається платником податку у податковій декларації за три квартали 2016 року. Визначена в розрахунку сума авансових внесків вважається узгодженою сумою грошових зобов’язань».

У нормі ПКУ чітко не сказано, хто має розрахувати і сплатити такий авансовий внесок, – усі платники податку на прибуток (навіть якщо вони подають виключно річну декларацію) чи лише ті, що звітують поквартально.

З огляду на формулювання п. 38 підрозділу 4 р. ХХ ПКУ складається враження, що розрахувати такий разовий авансовий внесок повинні виключно ті платники, що звітують поквартально (тобто подають декларацію за три квартали 2016 р.) і відповідно мають нарахований податок на прибуток за такий період, на який і будуть орієнтуватись при обчисленні авансу. Підтверджують це й роз’яснення контролерів (листи Державної фіскальної служби України (далі – ДФСУ) від 18.01.2016 р. № 1626/7/99-99-19-02-02-17 та від 11.04.2016 р. №7958/6/99-99-19-02-02-15): «платники, які за новими правилами у 2016 році подають податкові декларації за податкові (звітні) періоди квартал, півріччя, три квартали, рік, у податковій декларації за три квартали 2016 року визначають авансовий внесок з податку на прибуток у розмірі 2/9 податку на прибуток, який підлягає сплаті до 31 грудня 2016 року».

Резюмуємо: якщо ваше підприємство у 2016 р. звітує з податку на прибуток поквартально (подає декларації за перший квартал, півріччя, три квартали, рік), то в декларації за три квартали 2016 р. потрібно розрахувати авансовий внесок з податку на прибуток.

Обчислення разового авансового внеску з податку на прибуток

У ПКУ сказано про сплату 2/9 від нарахованого податку на прибуток за три квартали 2016 р.

Підказку про те, за якою формулою розрахувати такий авансовий внесок, містить оновлена Податкова декларація з податку на прибуток підприємства, форма якої затверджена наказом Мінфіну України від 20.10.2015 р.  № 897 (зі змінами, внесеними наказом Мінфіну України від 08.07.2016 р. № 585), а саме її рядок 26.

Наведемо формулу з рядка 26 Декларації:

((позитивне значення) рядок 06 + рядок 08 + рядок 10 + рядок 12 + рядок 15 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств) × 2/9, де

рядок 06 − податок на прибуток ((позитивне значення) (рядок 04 – рядок 05 ПЗ) × ____/100);
рядок 08 − податок на дохід за договорами страхування ((рядок 07 – рядок 07.1) × ____/100);
рядок 10 − податок на дохід від діяльності з випуску та проведення лотерей за звітний (податковий) період (рядок 09 × ____/100);
рядок 12 − податок на дохід від діяльності з проведення азартних ігор з використанням гральних автоматів за звітний (податковий) період (рядок 11 × ____/100);
рядок 15 − податок на дохід від букмекерської діяльності, азартних ігор (у тому числі казино), крім доходу, отриманого від азартних ігор з використанням гральних автоматів, за звітний (податковий) період (позитивне значення (рядок 13 –  рядок 14) × ____/100).

Таким чином, якщо підприємство не провадить діяльність зі страхування, проведення лотерей, азартних ігор, не здійснює букмекерську діяльність, то, заповнюючи декларацію за три квартали 2016 року, для обчислення авансового внеску воно повинно суму (позитивне значення) з рядка 06 помножити на 2/9.

Зверніть увагу!
Для обчислення 2/9 беруть податок на прибуток, нарахований за три квартали 2016 р., а не той, що вже підлягає сплаті (тобто ще до його зменшення на авансовий внесок при сплаті дивідендів та податок на нерухомість, які приведені в додатку ЗП).

Приклад. Розрахунок разового авансового внеску

Підприємство за результатами трьох кварталів 2016 р. визначило податок на прибуток в сумі 36 000 грн (рядок 6 декларації). Воно не провадить ні страхової, ні букмекерської діяльності, не проводить азартних ігор і лотерей. Тоді разовий авансовий внесок становитиме 8 000 грн (36 000 грн × 2/9 = 8 000 грн).

Якщо за результатами трьох кварталів 2016 р. у підприємства збиток (від’ємне значення), то, зрозуміло, розраховувати разовий авансовий внесок йому не потрібно, оскільки відсутня база для розрахунку.

Місце разового авансового внеску в декларації

Завдяки змінам, внесеним наказом Мінфіну України від 08.07.2016 р. № 585, у декларації з податку на прибуток підприємства (форма якої затверджена наказом Мінфіну України від 20.10.2015 р.  № 897) такий разовий перехідний авансовий внесок отримав місце в рядку 26. У виносці 9 до декларації сказано, що в рядку 26 зазначають «Розрахунок авансового внеску в розмірі 2/9 податку на прибуток, що підлягає сплаті до 31 грудня 2016 року, заповнюється платником податку у Податковій декларації з податку на прибуток підприємств за три квартали 2016 року».

Щоправда, зміни форми декларації набули чинності 19.08.2016 р. І якщо слідувати букві закону, то вперше оновлену декларацію мали б подавати:

  • ті, хто звітує поквартально, − за підсумками 2016 року;
  • ті, для кого встановлено річний звітний період, − за підсумками 2017 року.

Адже відповідно до п. 46.6 ПКУ до визначення нових форм декларацій (розрахунків), які набирають чинності для складання звітності за податковий період, що настає за податковим періодом, у якому відбулося їх оприлюднення, є чинними форми декларацій (розрахунків), чинні до такого визначення.

Зрозуміло, якщо не врахувати зміни в декларацію, буде складно вказати авансовий внесок з податку на прибуток. Тому-то податківці на місцях і говорять, що звітуючи за три квартали 2016 р., слід використовувати нову форму декларації (з урахуванням змін, внесених наказом Мінфіну України від 08.07.2016 р. № 585).

Зазначимо, що в додатку ЗП оновленої декларації з’явився рядок 16.6 «Сума нарахованого авансового внеску з податку на прибуток відповідно до пункту 38 підрозділу 4 розділу ХХ Податкового кодексу України», який зменшує нарахований податок на прибуток. Та, зрозуміло, що в декларації за три квартали в рядку 16.6 додатка ЗП буде прочерк. Його можна буде заповнити за результатами 2016 року – саме тоді разовий авансовий внесок піде в зменшення річної суми податку на прибуток.

Строки сплати разового авансового внеску

Авансовий внесок у сумі  2/9 податку на прибуток з декларації за три квартали 2016 р. треба заплатити «до 31 грудня 2016 року» (п. 38 підрозділу 4 р. ХХ ПКУ). Тобто гранична дата його сплати − 30.12.2016 р. Наступний день буде вважатися простроченням.

Отже, задекларований за три квартали 2016 р. у рядку 19 податок на прибуток слід сплатити традиційно впродовж 10 днів за граничною датою подання декларації – не пізніше 18.11.2016 р. (гранична дата сплати припадає на 19.11.2016 р., а це вихідний, тому оплату проводять напередодні). А ось авансовий внесок із податку на прибуток, який відобразили в рядку 26 декларації, слід сплатити не пізніше 30.12.2016 р.

Рахунок для сплати авансового внеску з податку на прибуток

Авансовий внесок з податку на прибуток слід перерахувати на рахунки податку на прибуток. Окремих рахунків для сплати авансових внесків з цього податку на сьогодні не передбачено. При формуванні платіжного доручення на сплату до бюджету авансового внеску з податку на прибуток рекомендуємо зазначити зокрема роз’яснення «авансовий внесок з податку на прибуток за результатами ІІІ кварталів 2016» ( наказ Мінфіну України від 24.07.2015 р. № 666).

Відповідальність за несплату авансового внеску

Відповідальність за несплату разового авансового внеску за результатами трьох кварталів 2016 р. прописана в п. 38 підрозділу 4 р. ХХ ПКУ: «У разі якщо платник податків не сплачує узгоджену суму авансових внесків з податку на прибуток підприємств протягом строків, визначених цим Кодексом, такий платник податків притягується до відповідальності у вигляді штрафу в розмірах, визначених статтею 123 цього Кодексу».

Логічно було б застосовувати відповідальність за ст. 126 ПКУ, однак мусимо орієнтуватися у цій ситуації на ст. 123 ПКУ, адже до неї прямо відсилає згаданий вище п. 38 підрозділу 4 р. ХХ ПКУ. А відповідальність згідно зі ст. 123 істотніша у порівнянні зі ст. 126.

Тож за перше порушення – штраф 25% від суми, а при повторному порушенні впродовж 1095 днів – штраф 50%.

Окрім того, може загрожувати пеня за ст. 129 ПКУ (за пп. 129.1.1 ПКУ). У разі самостійного нарахування суми грошового зобов’язання платником податків нарахування пені розпочинається після спливу 90 днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати грошового зобов’язання, а закінчується в день погашення податкового зобов’язання (пп. «а» пп. 129.1.1, п. 129.3 ПКУ). Нараховується на суму податкового боргу із розрахунку 120% річних облікової ставки Нацбанку на день виникнення такого податкового боргу або на день його (його частини) погашення, залежно від того, яка з величин таких ставок є більшою, за кожний календарний день прострочення у його сплаті (п. 129.4 ПКУ).

Смотри также

Про особливості звітування з ЄСВ у перехідний період

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *