fbpx
Вівторок , Липень 27 2021
Главная / Новини / Аутсорсинг / Повідомлення за ф. № 20-ОПП: кому та коли подавати

Повідомлення за ф. № 20-ОПП: кому та коли подавати

Кому та коли потрібно подавати форму №20-ОПП та які особливості її заповнення?

Платник податків зобовязаний стати на облік у відповідних контролюючих органах за основним та неосновним місцем обліку згідно до пункту 63.3 Податкового кодексу України (далі-ПК). Платник податків зобов’язаний повідомляти контролюючі органи за основним місцем обліку про всі об’єкти оподаткування іта об’єкти пов’язані з оподаткуванням згідно  розділу VII Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Мінфіна від 09. 12.2011.р. № 1588 (у редакції наказу Мінфіна від 22.04.2014 №462) (далі – Порядок), шляхом подання повідомлення за формою №20-ОПП.

Повідомлення за формою №20-ОПП про об’єкти оподаткування або об’єкти, які пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність, відповідно до Порядку, подається протягом 10 робочих днів після їх реєстрації , відкриття чи створення до контролюючого органу  за основним місцем обліку платника податків.

Майно та дії, завдяки яким у платника податків виникають обов’язки щодо сплати податків та зборів – є об’єктами оподаткування та об’єктами, пов’язаними з оподаткуванням. Згідно з відповідним розділом ПК такі обєкти визначаються за кожним видом податку та збору.

Завантажити форму №20-ОПП

На підставі повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність здійснюється взяття на облік за неосновним місцем обліку за формою №20-ОПП (додаток 10) , поданою платником відповідно до розділу VIII Порядку. Платник податків у такому повідомленні повинен визначити контролюючий орган, у якому бажає стати на облік за неосновним місцем обліку та місцезнаходженням відповідного обєкта оподаткування. При створенні юридичною особою відокремленого підрозділу з місцезнаходженням за межами України, повідомлення за формою №20-ОПП подається протягом 10 робочих днів після створення, реєстрації такого підрозділу до контролюючого органу за основним місцем обліку юридичної особи. Якщо платники податків уклали договір з відповідними контролюючими органами про  визнання електронних документів, вони можуть подати повідомлення за формою №20-ОПП в електронній формі засобами електронного звязку. У порядку визначеному законодавством з дотриманням умови  щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб.

Повідомлення за формою №20-ОПП з оновленою інформацією платник податків надає до контролюючого органу за основним місцем обліку у разі зміни відомостей про обєкт оподаткування. Це може бути зміна типу, найменування, місцезнаходження, виду права або стану обєкта оподаткування.

У яких випадках та які субєкти господарювання не повинні подавати повідомлення за формою №20-ОПП?

За умови наявності обєктів оподаткування або обєктів повязаних з оподаткуванням платниками податків подається повідомлення за формою №20-ОПП. У відповідній податковій звітності платника податків (податкова декларація з податку на прибуток, з податку на додану вартість, податковий розрахунок за ф. №1 ДФ та інші)  відображається інформація про об’єкти оподаткування, такі як товари, дохід (прибуток) або його частина, обороти з реалізації товарів (робіт, послуг),операції з постачання товарів (робіт, послуг), тому про такі об’єкти оподаткування не потрібно повідомляти у повідомленні за ф. №20-ОПП.

Чи повинен власник нерухомого майна-субєкт господарювання подавати повідомлення за ф.№20-ОПП у разі надання в оренду частини приміщень (окремих кімнат, офісів, квадратних метрів)?

У разі надання в оренду частини приміщень (окремих кімнат, офісів, квадратних метрів), які розташовані за одним місцезнаходженням, суб’єкт господарювання-власник нерухомого майна відображає їх у вигляді олного об’єкта оподаткування у повідомленні за ф. №20-ОПП. Якщо однотипні об’єкти оподаткування розташовані за різним місцезнаходженням, то їх необхідно показувати як окремі об’єкти оподаткування.

Як здійснити самостійне виправлення помилок у повідомленні за ф.№20-ОПП субєкту господарювання?

При зміні типу, найменування, місцезнаходження або стану об’єкта оподаткування платник податків надає до контролюючого органу за основним місцем обліку повідомлення за ф. №20-ОПП з оновленою інформацією про об’єкт оподаткування, щодо якого відбулися зміни. Поряд з реквізитом, що змінився у повідомленні у дужках зазначається його попереднє значення. Інформація щодо зміни прзначення об’єкта оподаткування або його перепрофілювання надається в повідомленні двома рядками. Інформація про закриття обєкта оподаткування, призначення якого змінюється, зазначається у першому рядку. Оновлена інформація про обєкт оподаткування, який створено чи відкрито на основі закритого (п. 8.5 розд. VIII Порядку) у другому. При виявленні субєктом господарювання помилки у повідомленні за ф. №20-ОПП він повинен подати повідомлення з виправленою інформацією про такі обєкти оподаткування  за ф. №20-ОПП до органу ДФС за основним місцем обліку. У другій графі відомостей про об’єкти оподаткування при заповненні повідомлення за ф. №20-ОПП з виправленою інформацією платник податків зазначає код ознаки надання інформації 3 (надання інформації про зміни відомостей об’єкта оподаткування). Разом з таким повідомленням подається супровідний лист із зазначенням факту виправлення помилок у відомостях про обєкт оподаткування.

Чи потрібно подавати повідомлення за ф. №20-ОПП з оновленою інформацією за причини перейменування назви міста, вулиці, тощо?

Платник податків надає до контролюючому органу за основним місцем обліку повідомлення за ф. №20-ОПП з оновленою інформацією про об’єкт оподаткування у разі зміни відомостей про об’єкт оподаткування, а саме його місцезнаходження. У повідомленні фіксується нове та старе значення реквізиту, який змінився. Платник податків, у разі зміни  місцезнаходження об’єкта оподаткування (перейменування міста, вулиці)  повинен надати до контролюючого органу за основним місцем обліку повідомлення за ф. №20-ОПП з оновленою інформацією про об’єкт оподаткування щодо якого відбулися зміни, бо відомості про об’єкти оподаткування не включаються до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а інше достовірне джерело інформації про об’єкти оподаткування відсутнє. Повідомлення з оновленою інформацією подається  протягом 10 робочих днів з першого дня виникнення змін у даних. Якщо такі зміни підлягають державній реєстрації, то початком перебігу десятиденного строку є дата державної реєстрації змін.

Порядок заповнення розділу 3 повідомлення за формою №20-ОПП?

У повідомленні за ф. №20-ОПП (розділ 3) відомості про обєкти оподаткування платника податків заповнюються наступним чипом:

  • перше надання -вносяться всі обєкти оподаткування;
  • наступні подання-вноситься новий обєкт оподаткування, або обєкт оподаткування щодо якого відбулися зміни.

Графа 2 «Код ознаки надання інформації» має значення:

  • -1-первинне надання інформайії про обєкти оподаткування;
  • -3- зміна відомостей про обєкт оподаткування;
  • -6-закриття об’єкта оподаткування.

У графу 2 «Код ознаки надання інформації» при поданні інформації про новий об’єкт оподаткування вноситься значення «1- первинне надання інформації про об’єкти оподаткування.

Значення «3-зміна відомостей про об’єкт оподаткування»вноситься у графу 2 «Код ознаки надання інформації» при зміні відомостей про об’єкт оподаткування (зміна типу, найменування, місцезнаходження, виду права або стану об’єкта оподаткування), зазначається оновлена інформація про об’єкт оподаткування, щодо якого відбулися зміни.

При перепрофілюванні або зміні призначення обєкта оподаткування, інформація, щодо такого обєкта у повідомленні надається двома рядками. У першомувідображається інформація про закриття обєкта оподаткування, призначення якого змінюється. У графу 2 вноситься значення «6-закриття обєкта оподаткування». Другий рядок відображає оновлену інформацію про обєкт оподаткування, який створено чи відкрито на основі закритого(у графу 2 вноситься значення «1-первинне надання інформації про обєкти оподаткування). При цьому іддентифікатор об’єкта  оподаткування змінюється.

Відповідно до рекомендованого довідника типів об’єктів оподаткування заповнюється графа 3 «Тип об’єктів оподаткування». Такий довідник розміщений на інформаційних стендах контролюючих органів та оприлюднений на офіційному веб-сайті ДФС.

Графа 5 «Ідентифікатор обєкта оподаткування»-це числове значення. У його складі код, тип обєкта оподаткування та внутрішній ідентифікатор. Внутрішній ідентифікатор прймається самою особою і складається з 5 знаків.

Наприклад:

для кафе ідентифікатор об’єкта оподаткування може бути 24700002,  247-відповідно до рекомендованого довідника типів об’єктів оподаткуваня, код код типу об’єкта оподаткування, 00002-внутрішній ідентифікатор, прийнятий самою особою. При зміні місцезнаходження об’єкта оподаткування зазначається нове місцезнаходження об’єкта.

Відповілно до Класифікатора об’єктів адміністративно-територіального устрою заповнюються графи 6-7 «Адміністративна одиниця відповідно до КОАТУУ, де знаходиться об’єкт оподаткування». КОАТУУ розміщений на офіційному веб-сайті Державної ссужби статистики України.

Графа 9 «Стан об’єкта оподаткування» визначає будується чи готується до введення в експлуатацію, експлуатується, чи тимчасово не експлуатується, орендується, здається в оренду, не придатний для експлуатації, об’єкт відчужений/повернутий власнику, заміна призначення/перепрофілювання.

Графа 10  «Вид права на обєкт» зазначає право власності, право володіння, право користування (сервітут, емфітевзис, суперфіцій). Право оперативного управління, право господарського відання, право довгострокового користування або оренда, право постійного користування, право короткострокового користування, оренди або найму довірче управління майном, іпотека.

Проставлена позначка в графі 11 є підставою для взяття на облік платника податків за неосновним місцем обліку в контролюючому органі за місцезнаходженням обєкта оподаткування.

Терміни подання повідомлення за ф. №20-ОПП , визначення дати десятиденного строку для подання повідомлення: дати державної реєстрації (взяття на облік) юридичної особи, фізичної особи-підприємця, або фізичної особи, яка здійснює незалежну професійну діяльність, дати оформлення договору куплі-продажу, аренди або іншої дати?

Повідомлення за формою №20-ОПП про об’єкти оподаткування або об’єкти пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність подається протягом 10 робочих днів після їх реєстрації, створення чи відкриття, до контролюючого органу за місцем обліку платника податків. Дата набуття права платником податків, щодо об’єкту оподаткування відповідно до правовстановлюючих документів чи документів, що підтверджують право користування обєктом оподаткування  є початком перебігу десятиденного строку.

Як вносити зміни щодо ідентифікатора обєкта оподаткування по обєктах, про які було подано повідомлення за ф. №20-ОПП до набрання чинності наказом Мінфіну 21. 12. 2016 р.  №1125 «Про затвердження Змін до Порядку обліку платників податків і зборів та Положення про реєстрацію платників податку на  додану вартість, у  тому числі при зміні відомостей про обєкт оподаткування?

Всі обєкти оподаткування зазначаються при пешному наданні повідомлення за ф. №20-ОПП. Новий обєкт оподаткування чи обєкт оподаткування змінений зазначається у наступному поданні повідомлення за ф. №20-ОПП. Раніше було відмічено, що індифікатор об’єкта оподаткування-це числове значення, що має у складі код типу об’єкта оподаткування та внутрішній ідентифікатор. Внутрішній ідентифікатор приймається самою особою та складається з 5 знаків. Прикладом є кафе де ідентифікатором об’єкта оподаткування може бути 24700002. 247- код типу об’єкта оподаткування, 00002- внутрішній ідентифікатор прийнятий особою. Платники податків можуть переглянути інформацію про об’єкти оподаткування, також про ідентифікатор об’єкта оподаткування, у приватній частині Електронного кабінету платника, згідно п.п. 1 п. 4 наказу Мінфіну від 21. 12. 2016 р. № 1125 «Про затвердження змін до Порядку обліку платників податків і зборів та Положення  про реєстрацію платників податку на додану вартість». Коли є потреба у зміні ідентифікатора обєкта оподаткування платник податків подає до контролюючого органу повідомлення за ф. №20-ОПП  про зміни обєкта оподаткування. Інформація, щодо такого обєкта оподаткування обовязково містить два рядки. Ініормація про закриття обєкта оподаткування міститься у першому рядку. А оновлена інформація про об’єкт оподаткування-у другому.

Відповідальність за неподання повідомлення за ф. №20-ОПП про об’єкти оподаткування і об’єкти, пов’язані з оподаткуванням?

Штраф, згідно з пунктом 117.1 ПК, накладається за: 

  • неподання у строки та у випадках передбачених ПК, заяв або документів для взяття на облік у відповідному контролюючому органі реєстрації змін місцезнаходження чи внесення інших змін до своїх облікоаих даних;
  • неподання виправлених документів для взяття на облік чи внесення змін, подання з помилками чи не у повному обсязі;
  • неподання відомостей стосовно осіб, відповідальних за ведення бухгалтерського обліку та /або складання податкової звітності, відповідно  до вимог встановлених ПК. Штраф на самозайнятих осіб накладається у розмірі-170 гривень. На юридичних осіб, відокремлені підрозділи юридичної особи чи юридичну особу, відповідальну за нарахування та сплату податків до бюджету під час виконання договору про спільну діяльність-510 гривень.

Штраф у розмірі 340 гривень на самозайнятих осіб та 1020 гривень на юридичних осіб, відокремлені підрозділи юридичної особи, чи юридичну особу, відповідальну за нарахування та сплату  до бюджету під час виконання договору про спільну діяльність, накладається у разі не усунення таких порушень або за ті самі дії, вчинені особою, до якої були застосовані штрафи за таке порушення  протягом року.

Источник: Головбух

Смотри также

Чи потрібен РРО, якщо послуги оплатили через Приват24, LiqPay, Монобанк

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *