fbpx
Субота , Жовтень 16 2021
Главная / Новини / Аутсорсинг / Как Гоструда будет штрафовать за нарушение сроков выплаты зарплаты

Как Гоструда будет штрафовать за нарушение сроков выплаты зарплаты

Гоструда в письме от 04.01.2017 г. № 54/4.1/4.1-ДП-17 обращает внимание на штрафные санкции, предусмотренные ч. 2 ст. 265 КЗоТ.

В частности, согласно абз. 3 ч. 2 ст. 265 КЗоТ нарушение установленных сроков выплаты заработной платы работникам, других выплат, предусмотренных законодательством о труде, более чем за 1 месяц, выплата их не в полном объеме влечет наложение штрафа в 3-кратном размере минимальной зарплаты, установленной законом на момент выявления нарушения.

В случае выявления нарушения установленных сроков выплаты зарплаты работникам, других выплат, предусмотренных законодательством о труде, независимо от количества работников, которых касается нарушение, продолжительности нарушения, и количества случаев нарушений применяется штраф в размере 3-х минимальных заработных плат, установленных законом на момент выявления нарушения.

Если выявлены нарушения минимальных государственных гарантий в оплате труда, тогда размер штрафа зависит от количества работников, в отношении которых допущены нарушения. Если нарушение касалось 2-х работников, то размер штрафа составит 20 минимальных зарплат (2 х 10).

Когда работник отказывается получать зарплату (не является за ее получением при условии, что выплата осуществлялась все время работы наличными, и работник об этом уведомлен в установленном порядке и не обращался с заявлением о выплате зарплаты через учреждение банка или почтовым переводом) по месту работы, работодатель должен ее депонировать в установленном законодательством порядке. В таком случае работодатель выполнит свой долг по обеспечению своевременной выплаты заработной платы.

ТЕКСТ ПИСЬМА

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ПРАЦІ

ЛИСТ

від 04.01.2017 р. № 54/4.1/4.1-ДП-17

Про надання інформації

Департамент з питань праці Держпраці розглянув лист від 20.12.2016 і повідомляє.

Статтею 265 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП України) в редакції, що діє з 01.01.2017, передбачена відповідальність юридичних та фізичних осіб – підприємців у вигляді штрафу в разі:

  • фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, та виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків – у тридцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення;
  • порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць, виплата їх не в повному обсязі – у трикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення;
  • недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці – у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення;
  • недотримання встановлених законом гарантій та пільг працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених законами України “Про військовий обов’язок і військову службу”, “Про альтернативну (невійськову) службу”, “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, – у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення;
  • недопущення до проведення перевірки з питань додержання законодавства про працю, створення перешкод у її проведенні – у трикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення;
  • вчинення дій, передбачених абзацом шостим цієї частини, при проведенні перевірки з питань виявлення порушень, зазначених в абзаці другому цієї частини, – у стократному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення;
  • порушення інших вимог трудового законодавства, крім передбачених абзацами другим – сьомим цієї частини, – у розмірі мінімальної заробітної плати.

Зазначені штрафи є фінансовими санкціями і не належать до адміністративно-господарських санкцій, визначених главою 27 Господарського кодексу України.

Таким чином, у разі виявлення порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, незалежно від кількості працівників, яких стосується порушення, тривалості порушення та кількості випадків порушень застосовується штраф у розмірі трьох мінімальних заробітних плат, встановлених законом на момент виявлення порушення.

У разі виявлення порушень мінімальних державних гарантій в оплаті праці розмір штрафу залежить від кількості працівників, стосовно яких допущено порушення. Якщо порушення стосувалося двох працівників, то розмір штрафу складатиме 20 мінімальних заробітних плат (2 х 10).

Якщо працівник відмовляється отримувати заробітну плату (не з’являється за її одержанням за умови, що виплата здійснювалася весь час роботи готівкою і працівник про це повідомлений в установленому порядку та не звертався із заявою щодо виплати зарплати через установу банку або поштовим переказом) за місцем роботи, роботодавець повинен її депонувати у встановленому законодавством порядку. В такому випадку роботодавець виконає свій обов’язок щодо забезпечення своєчасної виплати заробітної плати.

Заступник директора департаменту

О. Коновалова

По материалам Интерактивная бухгалтерия

Смотри также

Чи потрібен РРО, якщо послуги оплатили через Приват24, LiqPay, Монобанк

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *