fbpx
Субота , Квітень 1 2023
Главная / Новини / Аутсорсинг / Как Гоструда будет штрафовать за нарушение сроков выплаты зарплаты

Как Гоструда будет штрафовать за нарушение сроков выплаты зарплаты

Гоструда в письме от 04.01.2017 г. № 54/4.1/4.1-ДП-17 обращает внимание на штрафные санкции, предусмотренные ч. 2 ст. 265 КЗоТ.

В частности, согласно абз. 3 ч. 2 ст. 265 КЗоТ нарушение установленных сроков выплаты заработной платы работникам, других выплат, предусмотренных законодательством о труде, более чем за 1 месяц, выплата их не в полном объеме влечет наложение штрафа в 3-кратном размере минимальной зарплаты, установленной законом на момент выявления нарушения.

В случае выявления нарушения установленных сроков выплаты зарплаты работникам, других выплат, предусмотренных законодательством о труде, независимо от количества работников, которых касается нарушение, продолжительности нарушения, и количества случаев нарушений применяется штраф в размере 3-х минимальных заработных плат, установленных законом на момент выявления нарушения.

Если выявлены нарушения минимальных государственных гарантий в оплате труда, тогда размер штрафа зависит от количества работников, в отношении которых допущены нарушения. Если нарушение касалось 2-х работников, то размер штрафа составит 20 минимальных зарплат (2 х 10).

Когда работник отказывается получать зарплату (не является за ее получением при условии, что выплата осуществлялась все время работы наличными, и работник об этом уведомлен в установленном порядке и не обращался с заявлением о выплате зарплаты через учреждение банка или почтовым переводом) по месту работы, работодатель должен ее депонировать в установленном законодательством порядке. В таком случае работодатель выполнит свой долг по обеспечению своевременной выплаты заработной платы.

ТЕКСТ ПИСЬМА

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ПРАЦІ

ЛИСТ

від 04.01.2017 р. № 54/4.1/4.1-ДП-17

Про надання інформації

Департамент з питань праці Держпраці розглянув лист від 20.12.2016 і повідомляє.

Статтею 265 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП України) в редакції, що діє з 01.01.2017, передбачена відповідальність юридичних та фізичних осіб – підприємців у вигляді штрафу в разі:

  • фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, та виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків – у тридцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення;
  • порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць, виплата їх не в повному обсязі – у трикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення;
  • недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці – у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення;
  • недотримання встановлених законом гарантій та пільг працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених законами України “Про військовий обов’язок і військову службу”, “Про альтернативну (невійськову) службу”, “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, – у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення;
  • недопущення до проведення перевірки з питань додержання законодавства про працю, створення перешкод у її проведенні – у трикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення;
  • вчинення дій, передбачених абзацом шостим цієї частини, при проведенні перевірки з питань виявлення порушень, зазначених в абзаці другому цієї частини, – у стократному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення;
  • порушення інших вимог трудового законодавства, крім передбачених абзацами другим – сьомим цієї частини, – у розмірі мінімальної заробітної плати.

Зазначені штрафи є фінансовими санкціями і не належать до адміністративно-господарських санкцій, визначених главою 27 Господарського кодексу України.

Таким чином, у разі виявлення порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, незалежно від кількості працівників, яких стосується порушення, тривалості порушення та кількості випадків порушень застосовується штраф у розмірі трьох мінімальних заробітних плат, встановлених законом на момент виявлення порушення.

У разі виявлення порушень мінімальних державних гарантій в оплаті праці розмір штрафу залежить від кількості працівників, стосовно яких допущено порушення. Якщо порушення стосувалося двох працівників, то розмір штрафу складатиме 20 мінімальних заробітних плат (2 х 10).

Якщо працівник відмовляється отримувати заробітну плату (не з’являється за її одержанням за умови, що виплата здійснювалася весь час роботи готівкою і працівник про це повідомлений в установленому порядку та не звертався із заявою щодо виплати зарплати через установу банку або поштовим переказом) за місцем роботи, роботодавець повинен її депонувати у встановленому законодавством порядку. В такому випадку роботодавець виконає свій обов’язок щодо забезпечення своєчасної виплати заробітної плати.

Заступник директора департаменту

О. Коновалова

По материалам Интерактивная бухгалтерия

Смотри также

Про особливості звітування з ЄСВ у перехідний період

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *