fbpx
Неділя , Червень 4 2023
Главная / Новини / Аутсорсинг / Декларацию по налогу на доход предприятий за три квартала 2016 необходимо подавать по обновленной форме

Декларацию по налогу на доход предприятий за три квартала 2016 необходимо подавать по обновленной форме

Нагадуємо, що 19 серпня 2016 року набув чинності наказ Міністерства фінансів України від 08.07.2016 № 585 «Про затвердження Змін до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.07.2016 за № 1049/29179 (далі – наказ № 585).

Внесені  зміни до декларації

Визначення звітного (податкового) періоду

Рядок 2 заголовної частини декларації доповнено полем, у якому  зазначається базовий звітний період – календарний квартал або календарний рік.

З метою розмежування граничного строку подання декларації протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу та граничного строку подання декларації протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року, при складанні декларації у рядку 2 заголовної частини декларації, платником зазначатиметься базовий звітний період – календарний квартал або календарний рік.

Нова редакція розділу та рядка 26 декларації

Викладено в новій редакції назви показників розрахунку авансового внеску, а саме:

розділ «Розрахунок авансового внеску з податку на прибуток підприємств»;

рядок 26 декларації: «Авансовий внесок у розмірі 1/12 нарахованої суми податку на прибуток, що підлягає сплаті щомісяця8 або авансовий внесок у розмірі 2/9 податку на прибуток ((позитивне значення) рядок 06 + рядок 08 + рядок 10 + рядок 12 + рядок 15 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств) х 2/9), що підлягає сплаті до 31 грудня 2016 року9».

Так, згідно з пунктом 9 підрозділу 4 розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу у січні – грудні 2015 року платники зобов’язані сплачувати щомісячні авансові внески з податку на прибуток підприємств відповідно до пункту 57.1 статті 57 Кодексу у редакції, що діяла до 1 січня 2015 року. Починаючи з 1 січня 2016 року щомісячні авансові внески з податку на прибуток підприємств не сплачуються.

Положеннями пункту 38 підрозділу 4 розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу встановлено, що платники податку на прибуток підприємств сплачують до 31 грудня 2016 року авансовий внесок з податку на прибуток у розмірі 2/9 податку на прибуток, нарахованого у податковій звітності за три квартали 2016 року. Розрахунок такого авансового внеску подається платником податку у податковій декларації за три квартали 2016 року. При цьому визначена у розрахунку сума авансових внесків вважається узгодженою сумою грошових зобов’язань.

У зв’язку із зазначеним розрахунок авансового внеску у розмірі 2/9 податку на прибуток, що підлягає сплаті до 31 грудня 2016 року, заповнюється платником податку за три квартали 2016 року. Такий розрахунок здійснюється платниками, які звітують з податку на прибуток підприємств щокварталу.

Враховуючи наведене, у рядку 26 декларації розрахунок авансового внеску відображається таким чином:

у розмірі 1/12 податку на прибуток підприємств – у разі уточнення  показників декларацій за звітні періоди  2013 та 2014 років;

у розмірі 2/9 податку на прибуток підприємств – при складанні декларації за три квартали 2016 року платниками, що звітують щокварталу. Такий авансовий внесок платники податку на прибуток підприємств сплачують до 31.12.2016, відповідно граничний термін сплати – 30.12.2016.

Одночасно рекомендуємо при складанні декларації платникам звертати увагу на примітки до окремих показників, які є підкажчиками для коректного заповнення таких показників.

Оновлені редакції додатків АВ та ЗП

Додаток АВ до рядка 20 АВ декларації

Визначення сум виплачених у звітному (податковому) періоді дивідендів (прирівняних до них платежів) здійснюється, як і раніше шляхом заповнення додатка АВ.

У рядку 4 відображається сума перевищення дивідендів, що підлягають виплаті, над значенням об’єкта оподаткування за відповідний податковий (звітний) рік, за результатами якого виплачуються дивіденди, позитивне значення (сума позитивних значень) (сума виплачених дивідендів  – (рядок 04 + рядок 07 + рядок 09 + рядок 11 + рядок 13 – рядок 14 декларації)).

Слід звернути увагу, що у складових формули цього рядка не вираховується значення рядка 23ПН декларації щодо суми податків, які утримуються при виплаті доходів нерезидентам на відміну від визначеною попередньою редакцією рядка 2 додатка АВ.

Крім того, порівняно з попередньою редакцією додатка АВ, у оновленому додатку змінено нумерацію рядків показників, що відображаються відтепер у рядках 1.4, 1.5, 2, 3 та 4 (раніше відображалися у рядках 1.5, 1.4, 4, 2 та 3 відповідно).

Додаток ЗП до рядка 16 ЗП декларації

У додатку ЗП уточнено порядок зменшення нарахованої суми податку.

Так, у рядку 16.1 зазначається сума податку на прибуток, отриманого з іноземних джерел, сплаченого суб’єктами господарювання за кордоном, яка зараховується під час сплати ними податку в Україні в розмірі, який не перевищує суми податку, що підлягає сплаті таким платником протягом такого звітного (податкового) періоду (підпункт 141.4.9 пункту 141.1 статті 141 розділу ІІІ Кодексу).

У рядках 16.2 та 16.3 відображається сума нарахованого та сплаченого авансового  внеску у зв’язку із виплатою дивідендів (прирівняних до них платежів), а саме:

у звітному (податковому) періоді – переноситься значення показника рядка 6 додатка АВ до декларації (рядок 16.2);

у минулих періодах, що не врахована у зменшення податку – дорівнює значенню рядка 16.4.2 додатка ЗП до рядка 16 декларації  попереднього звітного (податкового) року (рядок 16.3).

У рядку 16.4 зазначається підсумкове значення нарахованого та сплаченого авансового  внеску у зв’язку із виплатою дивідендів (прирівняних до них платежів) у звітному періоді та не зарахованих у минулих періодах (рядок 16.2 + рядок 16.3), у тому числі, з якої:

сума, що відноситься на зменшення нарахованої суми податку в поточному звітному (податковому) періоді, зазначається у рядку 16.4.1;

сума, що відноситься на зменшення нарахованої суми податку в наступних звітних (податкових) періодах (рядок 16.4 – рядок 16.4.1, переноситься  до рядка 16.3 додатка ЗП до рядка 16 декларації за наступний звітний (податковий) період), зазначається у рядку 16.4.2.

Слід звернути увагу, що у рядку 16.5 зазначається сума нарахованого за звітний період податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, яка у попередній редакції відображалася у рядку 16.2 цього додатка.

Рядок 16.6 заповнюється платниками податку, які сплачують авансовий внесок з податку на прибуток підприємств у розмірі 2/9 цього податку, нарахованого у податковій звітності за три квартали 2016 року.

Таким чином, оновлена форма додатку ЗП дає можливість платникам деталізовано відображати всі показники, що зараховуються у зменшення нарахованої суми податку у звітному періоді та полегшує облік нарахованих та сплачених сум авансового внеску у зв’язку із виплатою дивідендів (прирівняних до них платежів) в частині тих сум, що залишаються не врахованими у минулих та звітному періодах.

Внесення змін до додатків ПН та РІ

Додаток ПН до рядка 23 ПН декларації

Таблицю 1 «Розрахунок (звіт) податкових зобов’язань нерезидентів, якими отримано доходи із джерелом їх походження з України» доповнено новими рядками 22 – 24, у яких відображаються отримані нерезидентами доходи із джерелом їх походження з України у вигляді:

процентів, доходів (дисконту) на державні цінні папери, або облігації місцевих позик, або боргові цінні папери, виконання зобов’язань за якими забезпечено державними або місцевими гарантіями, які продані (розміщені) нерезидентами за межами території України через уповноважених агентів нерезидентів  відповідно до підпунктів 141.4.10 пункту 141.4 статті 141
розділу ІІІ Кодексу;

процентів за отримані державою або до бюджету Автономної Республіки Крим чи міського бюджету позики (кредити або зовнішні запозичення), які відображаються в Державному бюджеті України або місцевих бюджетах чи кошторисі Національного банку України, або за кредити (позики), які отримані суб’єктами господарювання та виконання яких забезпечено державними або місцевими гарантіями відповідно до підпункту 141.4.10 пункту 141.4 статті 141 розділу ІІІ Кодексу;

доходів за операціями з розміщення державних деривативів та доходи, що виплачуються за державними деривативами, відповідно до умов правочинів з державним боргом за державними зовнішніми запозиченнями та гарантованим державою боргом відповідно до пункту 37 підрозділу 4 розділу ХХ Кодексу.

 Додаток РІ  до рядка 03 РІ декларації

У зв’язку із викладенням Законом № 909 в новій редакції
підпункту 140.4.1 пункту 140.4 статті 140 Кодексу змінено показники рядків 3.2.2 та 3.2.3 розділу 3 «Різниці, які виникають при здійсненні фінансових операцій (стаття 140 розділу ІІІ Податкового кодексу України)».

Зазначена норма дає змогу платникам податку зменшувати фінансовий результат до оподаткування на:

суму нарахованих доходів від участі в капіталі платників єдиного податку четвертої групи (рядок 3.2.2);

суму нарахованих доходів у вигляді дивідендів, що підлягають виплаті на його користь від інших платників податків, які сплачують авансові внески з податку на прибуток при виплаті дивідендів (рядок 3.2.3).

Також Законом № 909 доповнено підрозділ 4 розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу новими різницями, на які коригується фінансовий результат до оподаткування на період дії Закону України від 14 червня
2016 року № 1414 «Про фінансову реструктуризацію», які відображаються у рядках 4.1.18, 4.2.14 та 4.2.15 розділу  4 «Інші різниці» цього додатка.

Крім цього, Законом України від 17 вересня 2015 року № 702 «Про внесення змін до розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування під час реструктуризації державного і гарантованого державою боргу та його часткового списання» підрозділ 4 розділу XX «Перехідні положення» Кодексу доповнено пунктом 36, яким передбачаються нові різниці для коригування фінансового результату до оподаткування. Такі різниці підлягають відображенню у рядках 4.2.13 та 4.1.17.

Враховуючи, що видання наказу № 585 обумовлено змінами в податковому законодавстві, які впливають на показники бюджету поточного року, платникам податку на прибуток підприємств, які звітують щокварталу за звітний (податковий) період – три квартали поточного року, рекомендовано подавати податкову декларацію за оновленою формою.

По материалам Лист ДФСУ від 11.10.2016 р. № 33190/7/99-99-15-02-01-17

Смотри также

Про особливості звітування з ЄСВ у перехідний період

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *